Registrera   |   Logga in
Eller

Nyttigt


bilprovningen

Bromsar

I bromsprovet kontrollerar vi att bromsarna fungerar lika bra på båda sidor av bilen. Vi tar också reda på att de är tillräckligt starka och stoppar bilen på rätt sätt när du trycker på bromspedalen. Samtidigt kontrollerar vi om det är rätt avstånd mellan bromspedalen och golvet när bromspedalen är nedtryckt och att parkeringsbromsen fungerar.

Miljökontroll

På bensindrivna personbilar från 2002 och dieseldrivna personbilar från 2004, med en maxvikt på 3 500 kilo gör vi en Omborddiagnos. Det är en elektronisk miljökontroll, en så kallad OBD-kontroll. 

Bilens avgasrenande system kontrolleras. Vi mäter halter av koloxid och kolväten. Vi mäter också lambdavärdet, vilket är ett beräknat värde på viktförhållandet mellan bränsle och luft. Vi bedömer även bullernivån.

Vid besiktning av dieselfordon kontrollerar vi att fordonets avgaser inte innehåller för mycket smutspartiklar.

Källa
Bilprovningen
Transportstyrelsen