Registrera   |   Logga in
Eller

Nyttigt


Välj rätt fordonsbelysning?

Ett fordon får endast visa vitt eller gult ljus framåt.

Ett fordon ska ha rött ljus bakåt. Vitt ljus får visas bakåt endast vid backning eller vid arbete som kräver sådan belysning.

Dagsljus
Halvljus Varselljus Dimljus

Gryning, skymning eller mörker
Halvljus Helljus

I dagsljus ska du använda halvljus, men du får även använda annat ljus. Halvljus och annat ljus får inte användas samtidigt.

Annat ljus är ljus som avges från varsellykta, dimljusstrålkastare eller spänningsreducerad halvljusstrålkastare.

Du får inte stanna eller parkera på ett övergångsställe eller närmare än 10 meter före ett övergångs- ställe. Det gäller både bevakade och obevakade övergångsställen.Gryning, skymning eller mörker
ParkeringsljusVägbelysning

Halvljus

När du stannar eller parkerar på en väg i gryning, skymning eller mörker ska parkeringsljuset vara tänt.

På en tvåhjulig cykel, moped eller motorcykel som stannats eller par- kerats längs vägens yttersta kant behövs inte parkeringsljus.
På vägar med tillfredsställande belysning ska du använda halv- ljus. Det räcker inte med par- keringsljus eller annat ljus.

När du parkerar på en väg med tillfredsställande belysning behöver parkeringsljuset inte vara tänt.Dimma eller krafig nederbörd

Halvljus Dimljus Helljus DimbakljusVägbelysning

Halvljus

I dimma eller kraftig nederbörd ska du använda halvljus eller dimljus, dock inte tillsammans.

I gryning, skymning eller mörker kan helljus också användas men det försämrar ofta sikten.

Du får använda dimBAKljus om sikten är kraftigt nedsatt, men inte så att bakomvarande förare bländas.
Det ?nns fem sorters blinkande ljus som får användas på fordon.

1. Körriktningsvisare
2. Varningsblinker
3. Varningslykta
4. Larmanordning
5. Stopptecken

Annat blinkande ljus får inte användas.

Varningslykta med orangegult ljus, används på t.ex. fordon i väghåll- ningsarbete. När du ser ett fordon med en tänd varningslykta ska du sakta in och vara beredd att stanna. På utryckningsfordon används en larmanordning som består av ljudsignal och blått blinkande eller roterande ljus. Du ska lämna fri väg när ett utryckningsfordon ger signal med larmanordning!

Stopptecken som används av polisen är framåtriktade lyktor med växelvis blinkande blått och rött ljus. Om du ser ett fordon bakom dig som visar denna signal så ska du köra in till vägkanten och stanna framför polisfordonet.