Registrera   |   Logga in
Eller

Nyttigt


Vad är en cirkulationsplats?

Det är en plats som kommunen eller länsstyrelsen har föreskrivit ska vara cirkulationsplats. Den är utmärkt med vägmärke för cirkulationsplats.
Vad är en rondell?

Rondell är den yta som finns i mitten av cirkulationsplatsen.

Du ska köra motsols i cirkulationen runt rondellen. Du har väjningsplikt mot fordon som redan är i cirkulationen.

Väjningsplikt innebär att du:
– i god tid ska sänka hastigheten eller stanna
– får köra vidare endast om det kan ske utan fara eller hinder.

Det ?nns inget krav på att ge tecken vid infart eftersom det endast ? nns ett val av körriktning. Detta är exempel på hur du kan välja körfält. Du får välja annorlunda om det passar situationen bättre.

Välj det körfält som är lämpligast för den fortsatta resan.
Om det ? nns vägmärken eller vägmarkeringar följer du de anvisningarna.

Tänk på att långa fordon ofta behöver mer än ett körfält i cirkulationen. När du byter körfält eller annars ? yttar dig i sidled ska du ge tecken.

Du får byta körfält endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för övriga tra? kanter. Ser du att en förare är på väg att byta körfält ska du anpassa hastigheten för att underlätta körfältsbytet.

När du kör ut ur cirkulationen ska du ge tecken till höger. Anpassa körningen så att du helst kör ut ur cirkulationen från höger körfält.

Om du kör ut ur cirkulationen från vänster körfält måste du vara extra uppmärksam på fordonen i höger körfält eftersom du inte vet om de ska fortsätta att köra i cirkulationen. Tänk också på att du gör ett körfältsbyte.