Teoriprovet – Användaravtal

Teoriprovet v1.0 Läs nedanstående text noga. Genom att använda Teoriprovet samtycker du till följande villkor och regler.

Dessa villkor uppdaterades 2012-12-26 02:35.

Det åligger dig som medlem att hålla dig uppdaterad om eventuella förändringar i dessa villkor, se ovan datum för senaste uppdatering.

Privat Bruk
Teoriprovet appen är avsedd för användarens privata bruk. Användaren åtar sig att inte använda tjänsten för kommersiellt bruk. Material som tillhandahålls användaren från Teoriprovet får ej kopieras, skrivas ut, skickas vidare, tryckas, visas, publiceras, säljas eller på något annat sätt distribueras eller reproduceras utan skriftligt tillstånd från Teoriprovet.

Force majeure
Skulle Teoriprovet pga. av yttre omständigheter rimligtvis bortom dess kontroll, vara förhindrad att utföra sina åtaganden gentemot dig inom utsatt tid, eller härav vara förhindrad att alls utföra sina åtaganden, skall detta ej anses vara ett brott mot dessa villkor. Oavsett orsaken därtill kommer Teoriprovet alltid att i möjligaste mån att kompensera för yttre omständigheter för att kunna utföra sina åtaganden, och i de fall där detta ej är möjligt kompensera dig som medlem.

Friskrivning
TEORIPROVET LEVERERAS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH DU ANVÄNDER MATERIAL OCH TJÄNSTER PÅ EGEN RISK OCH DU STÅR SJÄLV FÖR HELA RISKEN GÄLLANDE TEORIPROVET:S KVALITET OCH FUNKTION. OM MATERIAL ELLER TJÄNSTER VISAR SIG VARA DEFEKTA ÄR TEORIPROVET INTE SKYLDIG ATT ERSÄTTA EVENTUELLA FÖRLUSTER. TEORIPROVET FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIER AV ALLA SLAG, UTTRYCKTA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE. TEORIPROVET LÄMNAR INTE NÅGRA GARANTIER FÖR ATT APPEN UPPFYLLER DINA FÖRVÄNTNINGAR ELLER ATT APPEN INTE KOMMER ATT AVBRYTAS, VARA UPPDATERADE, SÄKRA ELLER FELFRIA, ELLER ATT DEFEKTER PÅ APPEN KOMMER ATT RÄTTAS TILL. TEORIPROVET LÄMNAR HELLER INGA GARANTIER FÖR DE RESULTAT SOM UPPNÅS TILL FÖLJD AV ATT APPEN ANVÄNTS, ELLER FÖR ATT EVENTUELL INFORMATION SOM HÄMTATS VIA APPEN ÄR KORREKT ELLER TILLFÖRLITLIG. INGA MEDDELANDEN OCH INGEN INFORMATION, MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU FÅTT VIA APPEM, SKALL UTGÖRA NÅGON GARANTI. TEORIPROVET FRISKRIVER SIG HÄRMED I DEN MÅN DET ÄR MÖJLIGT ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING, FRÅN ALLA KRAV PÅ KOMPENSATION.

Ändringar av dessa villkor
Teoriprovet kan då och då komma att ändra dessa villkor. Teoriprovet anslår sådana ändringar på den aktuella appen. Om du inte accepterar sådana ändringar har du möjlighet att säga upp Avtalet och omedelbart sluta använda appen. Fortsatt användning av appen efter att ändringar har meddelats innebär att du accepterat sådana införda ändringar och att du således accepterar att omfattas av de nya villkoren för appen. Vissa delar av dessa villkor kan ersättas av uttryckligen anslagna juridiska meddelanden eller villkor som finns på specifika sidor på appen, och under sådana omständigheter ska dessa anslagna meddelanden anses vara införlivade i dessa villkor och ersätta den del eller de delar av dessa villkor som avses.

Länkar till tredje parts webbplatser
Länkar till tredje parts webbplatser som anges på Teoriprovet tillhandahålls uteslutande som en bekvämlighet för dig. Om du använder dessa länkar lämnar du Teoriprovet. Teoriprovet är inte ålagda att granska sådana tredje parts webbplatser, kontrollerar inte sådana tredje parts webbplatser och ansvarar inte för sådana tredje parts webbplatser (eller de produkter, tjänster eller det innehåll som görs tillgängligt eller tillgängliga via desamma). Teoriprovet rekommenderar eller förespråkar därmed inte sådana tredje parts webbplatser, information, programvara, produkter, tjänster eller material som finns där, eller eventuella resultat som kan uppstå i samband med användning av dessa. Om du bestämmer dig för att gå till någon av dessa tredje parts webbplatser via länkarna från Teoriprovet-nätverket, gör du detta helt på egen risk.

Du kan alltid kontakta oss på info@gratisteori.se


Copyright © 2013 SA BA Creations. All rights reserved.